Центральна науково-дослідна лабораторія функціонує з жовтня 1989 р. згідно з наказом МОЗ України № 177 від 21.08.1989 р.

Лабораторія є науково-дослідним підрозділом інноваційної освітньої установи, в якій розвиток став об’єктивною необхідністю, а поєднання освітніх процесів з інноваційною та дослідницькою роботою – нормою діяльності науково-педагогічних працівників, які освоюють нові методи роботи та впроваджують у свою професійну діяльність нові технології.

Науково-дослідна лабораторія здійснює експериментальну роботу у природних умовах на основі поєднання освітнього процесу з науковим дослідженням, обов’язково планованим (проектованим), керованим і контрольованим.

Лабораторія сприяє формуванню наукового мислення і є експериментальною площадкою для підготовки висококваліфікованих науково-педагогічних працівників університету – педагогів-дослідників та експериментаторів.

Планування Центральної науково-дослідної лабораторії здійснено з дотриманням всіх вимог, що ставляться до науково-дослідних лабораторій згідно принципів та засад Належної Лабораторної Практики (GLP):

· лабораторія має відповідні розміри, конструкцію та розташування, які відповідають вимогам випробування і сприяють зведенню до мінімуму порушень, здатних несприятливо вплинути на достовірність результатів;

· конструкція експериментальної лабораторії забезпечує належний ступінь розподілу різноманітних видів діяльності для гарантування належного проведення кожного виду досліджень;

· у приміщенні ЦНДЛ є достатня кількість кімнат, а також окреме приміщення для утримання тест-систем (лабораторні тварини) з метою їхньої адаптації та вибраковування некондиційних особин;

· передбачена наявність ізольованих приміщень для зберігання витратних матеріалів (хімічні реактиви), класифікованих як небезпечні, для забезпечення їх безпечного зберігання.

Співробітники ЦНДЛ постійно надають практичну та методичну допомогу науковцям університету при виконанні ними докторських та кандидатських дисертаційних робіт.

Працівники ЦНДЛ приймають активну участь у роботі наукових та науково-практичних конференцій, симпозіумів тощо.

Структурна організація ЦНДЛ:

1. Лабораторія експериментального моделювання.

2. Лабораторія імунологічних досліджень.

3. Лабораторія біохімічних досліджень.

4. Лабораторія гістологічних та електронномікроскопічних досліджень.